Creus de pedra.

     ►Creu de l´hostal d´en Gi.
     ►Creu del Colomer.
     ►Creu d'en Massot ( o de la Ribera).
     ►Creu de Can Vicó (o del Molí del Sant, o de la Quarterada).
     ►Creu del cementeri vell.
     ►Creu de Randa.
     ►Creu de Pina.
     ►Creus desaparegudes.
     ►Creu de la Garriga.
     ►Glosa de ses Creus de Jaume Juan Bonnin.


  Església d´Algaida.

     ►Retaule de les ànimes.
     ►Retaule de l´Assumpta.
     ►Retaule de la Immaculada Concepció.
     ►Retaule Major.
     ►Retaule de Nostra Senyora del Pilar.
     ►Retaule de santa Catalina Tomàs.
     ►Retaule de sant Antoni.
     ►Retaule de sant Joan.
     ►Retaule de sant Josep.
     ►Retaule de sant Miquel.
     ►Retaule de sant Pere Regalat.
     ►Retaule de sant Sebastià.
     ►Retaule de Nostra Senyora del Roser.
     ►Retaule del Nom de Jesús.


  Glosa.

     ►Glosa dedicada a Francesca Moranta ´Cent`.
     ►Glosa de Joan Janer a Joan Balaguer.


  Joan Balaguer Mulet.

     ►Joan Balaguer Mulet.


  Malnoms per ordre alfabètic.

    :
     ►B
     ►A
     ►C
     ►D
     ►E
     ►F
     ►G
     ►J
     ►LL
     ►M
     ►N


  Margalida Servera.

     ►Cançó de na Margalida.


  Memòria històrica.

     ►Antoni Jordà Oliver ´Jordà`, 1889 - 1937.
     ►Antoni Llull Fullana ´Tiró`, ´Xinito`. 1896-1936.
     ►Llorenç Antich Fiol ´Móra`. 1902 - 1936.
     ►Joan Bibiloni Capellà ´Monet`. 1905 - 1936.
     ►Rafel Clar Amengual ´Mestrès`. ´l´amo de son Gener de Randa`. 1882 - 1936.
     ►Felip Fontirroig Jaume ´Seguí`. 1910 - 1937.
     ►Joan Sixte Martí Galià i Lleonart. 1906 - 1940.
     ►Rafael Ramón José Gamero Ginata. 1907 - 1937.
     ►Jaume Jamer Coll ´Mena`. 1872 - 1938.
     ►Sebastià Jaume Blascos ´Martellet`. 1874 - 1936.
     ►Miquel Jaume Fullana ´Mindona`. 1915 - 1936.
     ►Pere Llull Fullana ´Serral`, ´Tiró`. 1908 - 1936.
     ►Pere Llull Mudoy ´Tiró`. 1868 - 1936.
     ►Joan Mesquida Plovins ´Caragol`. 1910 - 1936.
     ►Miquel Mulet Pou ´Metge`. 1879 -1936.
     ►Miquel Noguera Rigo ´Barrera`. 1901 - 1939.
     ►Miquel Oliver Mir ´Talaieta`. 1901 - 1936.
     ►Joan Oliver Santmartí ´Serení`. 1908 - 1936.
     ►Bartomeu Sastre Garcias ´Cunieta`. 1911 - 1936.
     ►Antoni Trobat Oliver ´Pixedis`. 1886 - 1937.


  Molins de farina.

     ►Molí de l´aljub.
     ►Molí d´en Falconer.
     ►Molí de la Punta.
     ►Molí d´en Xina.


  Possessions.

     ►Albenya.
     ►Binicomprat.
     ►Cabrera.
     ►Castellitx de la Pau.
     ►Castellitx d´en Barra d´or.
     ►Es Rafalet.
     ►Males Herbes.
     ►Marina Vell.
     ►Pola (i Poló).
     ►Punxuat.
     ►Sa Mata Escrita.
     ►S´Arboçar.
     ►Sa Torre Vella.
     ►S´Heretat.
     ►Son Alegre.
     ►So na Móra Vell.
     ►Son Barceló.
     ►Son Bou.
     ►Son Canals.
     ►Son Coll Nou.
     ►Son Coll Vell.
     ►Son Llubí.
     ►Son Lluc.
     ►Son Maig.
     ►Son Mesquida Nou.
     ►Son Mesquida Vell.
     ►Son Miquelet.
     ►Son Moll Nou i Son Moll Vell.
     ►Son Perot.
     ►Son Pujol Nou.
     ►Son Pujol Vell.
     ►Son Real.
     ►Son Reus de Randa.
     ►Son Reus Vell.
     ►Son Ribes.
     ►Son Roig.
     ►Son Servera.
     ►Son Trobat.
     ►Son Veny.
     ►Son Verdera.
     ►Treuré.


  Torrents.

     ►Torrent de Pina.


  Varis.

     ►Antoni Cañellas vich.
Documento sin título
ESPAÑOL
NOVETATS AGRUPACIÓ ACTIVITATS FOTOS TEXTS ALGAIDA ENLLAÇOS AFEGIR A PREFERITS ENVIA CORREU TORNAR A LA PORTADA