Miquel Oliver Mir ´Talaieta`. 1901 - 1936.


MIQUEL OLIVER MIR “TALAIETA” “FIGUERA”. 1901-1936.

Clic per ampliarFill de Joan Oliver Marimon, conrador, i de Catalina Mir Puig, va néixer a Algaida, al quarter nº 27, a les 10 de dia 30 de setembre de 1901.

Quan era encara un jovençà es va fer picador (treia marès). Després va anar a treballar a Palma, on emmalaltí i, per curar-se, va viure un anys sencer, nit i dia, davall d’una figuera. Allà, en Jordà de Pina l’anava a veure i li duia llibres i premsa. La versió popular diu que hi va viure set anys, davall la figuera, però la persona que diàriament li duia el menjar m’assegurà que només hi va estar un any. De llavors se’l conegué pel nom de “Figuera”.

Quan va estar curat anà a viure al poble i es dedicà a conrear les finques de la família. Dia 24 de gener de 1931 es casà amb Rosa Amengual Oliver, am qui tingué dues filles.

Va estar detingut amb el centenar de persones que els falangistes tancaren a l’ajuntament d’Algaida dia 16 d’agost. Els dilluns amollaren gent fins que només, ja al vespre, en quedaren nou. Poc temps abans que els se’n duguessin, un falangista intentà que amollàssin en Miquel i en Llorenç Antich però el caporal de la guàrdia civil i un falangista s’enfadaren molt i s’hi oposaren dient que aquests dos havien d’anar allà on anassin els altre set.

Ja de nit, aproximadament a les 10, els ficaren dins cotxes i els portaren a Manacor. Allà esperaren a una plaça que estava plena de cotxes i camions carregats d’homes que havien de mata aquella nit. Dins el mateix cotxe on anava en Miquel també hi veieren en Bartomeu Sastre “Cunieta”. Moments després els portaren al cementeri de Son Coletes i allà, Miquel i els altres vuit algaidins, foren banyats amb benzina i cremats. Alguns d’ells, abans, foren tirotejats per immobilitzar-los.

Políticament, en Miquel era republicà i pertanyia al Parit Socialista.

 

Rafel Antich. MEMÒRIA als republicans algaidins víctimes de la repressió feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. Nº 2 de la Col•lecció Pere Capellà. 2002 (2ª edició). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.