Creu de Pina.


Creu de Pina.

A l'entrada de Pina, venint d'Algaida, prop de la font, hi ha una creu col·locada sobre tres escalons de planta octogonal irregular. A la llanterna hi figuren a cada un dels costats el nom de Sant Cosme, Sant Damià, un pi formant el jeroglífic PINA i l'any 1908, dada de la construcció; és, per tant, una creu moderna. Està coronada pr una creu cèltica, és a dir, creu llatina de pal i braços intersectats per un cèrcol, amb anagrames de Jesucrist.

Altura:           3,21 m.
Peu:             0,70 m.
Perímetre:    0,88 m.

Autor del text: Pere Mult Cerdà.