Creu d'en Massot ( o de la Ribera).


Creu d'en Massot (o de la Ribera).

Es troba al creuer dels carrers de la Ribera, Sa Tanqueta, de la Roca i de s'Aigua. Probablement construïda també per mestre Antoni Genovard seguint el model de la des Colomer (mestre Genovard fora contractat per fer "les creus"). L'any 1842 fou canviada de lloc perquè dificultava el trànsit i s'eliminà la base per falta d'espai i es va encintar el capitell amb ferro ja que amenaçava ruïna. A principis de 1990 un autocar la va fer caure i va ser reconstruïda al mateix lloc. El fust és octogonal molt desgastat, el tambor és també octogonal i la creu inclou el Crist i la Verge, els dos amb el cap mutilat. En general la pedra està molt gastada.

Altura:        3,90 m.
Peu:           0,99 m.
Perímetre:  0,83 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerdà.