Antoni Caņellas vich.


Glosa dedicada a Antoni Cañellas Vich "Rosseió"

 

Toni Canyelles i Vich   

és "el fuero de los fueros"

que per arreglar metxeros

com ell d’altre no n’hi ha;

només té que qualque pic

quan los vas a cercar

diu que no sap a on són.

 

2ª versió

 

Toni Canyelles i Vich

és "el fuero de los fueros"

és bo per arreglar metxeros

i és molt bo perquè jo ho dic;

només és que qualque pic

amb so beure se confon.

Ell és es millor del món

per metxeros arreglar

i quan los vas a cercar

diu “jo no sé on putes són.”