Creu de l´hostal d´en Gi.


La creu de s'hostal d'en Gi, dels Traginers o del Camí Reial està situada al creuer de la primitiva carretera de Ciutat a Manacor amb el ramal que condueix a Algaida. La tenim documentada el 1569 com a obra de "mestre Sebastià Coll, picapedrer de Llucmajor". Consta d'una base circular de sis escalons (en tenia cin però en la reforma de 1995 n'hi afegiren un), fust octogonal, tambor també octogonal amb l'escut d'Algaida i representacions de diversos sants (Sant Pere, Sant Antoni, Sant Sebastià, Santa Llúcia i altres, són els sants que es troben a la majoria de les creus. L'erosió de la pedra sovint en dificulta la identificació). La creu presenta a l'anvers el Crist crucificat i al revers la Verge Maria amb el Nin. Va ser restaurada el 1995.

Altura: 3,90 m
Peu: 1,50 m
Perímetre: 0,76 m
Text de Pere Mulet Cerdā