Glosa dedicada a Francesca Moranta ´Cent`.


Aquesta glosa fa al·lusió al malnom de na Francesca: Cent.

 

Sa dona que fa més planta

de dins Algaida, cosint,

és na dos pics vint-i-cinc

i una vegada cinquanta.