Creu del cementeri vell.


Creu del cementeri vell.

A la garriga de Binicomprat, prop de la roca de la Verge Maria, hi trobam una creu construïda el 1711 a l'anomenat cementeri dels apestats; fou erigida en memòria dels morts de la pesta de 1652 que allà hi varen ser enterrats, per iniciativa del rector Miquel Amengual. S'aixeca sobre una curiosa base triangular de tres escalons, fust octogonal i la creu a sobre sense cap imatge. El juny de 1986 fou víctima d'uns brètols que esbucaren la part superior, la creu, que va ser restablida l'any següent.

Altura:         2,95 m.
Peu:           0,67 m.
Perímetre:  0,80 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerdà.