Creu del Colomer.


Situada al començament del carrer del Colomer en el creuer amb Amargura i Migdia. Construïda els anys 1578-1579 per mestre Antoni Genovard, picapedrer de Sineu, encara que també hi treballaren mestre Benejam i mestre Barceló de Santanyí. Com l'anterior, és de tradició renaixentista, amb base octogonal de cinc escalons de pedra com a resultat d'una reforma de 1928 (abans eren de marès), fust de secció circular, tambor octogonal amb imatges de sants i creu amb el Crist i la Verge Maria.

Altura: 3,97 m
Peu: 1,25 m
Perímetre: 0,76 m

 
Text de Pere Mulet Cerdā