Sebastiā Jaume Blascos ´Martellet`. 1874 - 1936.


SEBASTIÀ JAUME BLASCOS. “MARTELLET”. 1874-1936.

Clic per ampliarFill de Sebastià Jaume Oliver, conrador, i de Joana Aina Blascos Oliver, va néixer a Pina, al quarter nº 36, a les 5 de l’horabaixa del dia 17 d’octubre de 1874.

Encara que ell preferia que li diguessin “Palerm”, era més conegut amb el malnom “Martellet”. Dia 1 de setembre de 1906 es casà amb la pinera Catalina Coll Oliver. Tingueren quatre filles i dos fills. Tenien el domicili a Pina, on treballaven les seves finques.

Com que havia declarat, juntament amb Antoni Jordà, a favor de Joan Mesquida “Caragol”, al Jurat Mixt, quan detingueren en Jordà es va fer por i se’n va anar a amagar a Ciutat, a Son Sardina, a ca una filla seva. Havia deixat el bestiar a Pina i la seva dona s’hi traslladava regularment per donar-li menjar. Un dia l’acompanyà fins a la Porta de Sant Antoni, des d’on ella agafava el camió per anar a Pina. I pus mai se’l tornà veure. Se suposa que algun falangista piner el va veure i el va fer detenir. Mai s’ha sabut com ni on el mataren; uns deien que l’havien mort el mateix dia que l’agafaren, mentre que altres deien que havia estat tancat un temps a can Mir.

No era, en absolut, un home políticament exaltat, però feia colla amb els esquerrans piners i també –i sobretot- havia declarat al Jurat Mixt a favor d’en “Caragol”i en contra d’un cacic local, així com també ho fa ver en Jordà. Tots tres foren assassinats.

 

Rafel Antich. MEMÒRIA als republicans algaidins víctimes de la repressió feixista a Algaida durant la guerra civil de 1936. Nº 2 de la Col•lecció Pde Capellà. 2002 (2ª edició). Ajuntament d’Algaida. Consell de Mallorca.