Creu de Randa.


Creu de Randa.

A la sortida de Randa, pujant a Cura, trobam una creu que entre la llanterna i la creu duu la inscripció dia 19 de marzo de 1846. No sabem si aquesta és la data de la construcció, però un document de 1723 parla d'una creu que de la partió de Llucmajor arriba a la Creu del Camp pel camí de Randa. Ara bé, no podem assegurar que es refereix a aquesta creu.

Base de cinc escalons octogonals, fust octogonal, tambor amb representacions dels instruments utilitzats a la Passió i la creu amb el Crucificat i la Verge.

Altura:         3,40 m. 
Peu:            1,63 m.
Perímetre:   0,76 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerdà.