Creus desaparegudes.


Creus desaparegudes.

Al Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana nº 14 (juliol de 1885) en Bartomeu Ferrà parla d'una creu a la placeta des Sitjar (ell diu plaça de "Can Munar") que va desaparèixer cap al 1860, de la qual no n'hem trobat cap dada.  I al plànol que va aixecar Jeroni de Berard el 1789 n'hi trobam indicades dues més: una a la Plaça, a la part del carrer des Cavallers, i una altra a la intersecció dels carrers Església i Unió. No en queda cap vestigi.

Autor del text: Pere Mulet Cerdà.