Creu de Can Vicó (o del Molí del Sant, o de la Quarterada).


Creu de can Vicó (o des Molí des Sant o de Sa Quarterada).

Situada al carrer de la Quarterada tocant al carrer de Palma. Una inscripció a la part alta del tambor, Miquel Amengual Servera, Rector, Doctor, Algayda 1719, ens informa de l'any de la seva construcció i de la persona que la costejà. Més moderna que les anteriors, és d'estil barroc amb una creu filigranada. La base fou restaurada el 1928 i consta de cinc escalons octogonals, el fust i el tambor també octogonals i la creu amb imatges del Crucificat a l'anvers amb les extremitats inferiors mutilades i la Immaculada Concepció al revers.

Altura:         3,63 m.
Peu:            1,04 m.
Perímetre:   0,94 m.

Autor del text: Pere Mulet Cerdà.