Glosa de Joan Janer a Joan Balaguer.


A l’amic Joan Balaguer.

 

Gran fotògraf, gran pintor,

gran artista i comediant,

de vostra obra en som amant,

és per mi un enorme honor. 

Sou un home encantador

d’una història enriquidora,

sou com la locomotora

que ha marcat un llarg camí.

Vós sou aquest algaidí

que el poble estima i adora.

 

Joan Janer Rosselló.

 

Algaida, 29 de juliol de 2015.

 
Text de Joan Janer Rosselló, juliol 2015